صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه
منبع -
مقدمه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه
متن خبر

بسمه تعالی

       شماره :

تاریخ : 23/ 3/1389

صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه

 

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه(در شرف تأسیس) رأس ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 23/3/89  در محل دفتر شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران ( سهامی خاص) به آدرس: تهران - میدان آرژانتین - بلوار بهاران - خیابان 23 - شماره 1 - طبقه اول - واحدهای 5 و6  تشکیل گردید.

ابتدا مجمع مؤسس صندوق ، هیأت رئیسه را بشرح زیر انتخاب نمودند:

 • 1- آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران ( سهامی خاص) به سمت رئیس مجمع
 • 2- آقای کورش جمشیدی اوانکی به نمایندگی از موسسه حسابرسی قواعد به عنوان ناظر مجمع
 • 3- آقای حبیب خدادادی به نمایندگی از سهامداران ممتاز به عنوان ناظر مجمع

لازم به ذکر است که در این جلسه با توجه به عدم حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب ماده 31 اساسنامه ، آقای حبیب خدادادی نماینده سهامداران ممتاز به سمت ناظر جلسه انتخاب گردید.

 • 4- آقای جهاد برزیگر به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردید.

پس از احراز حضور 100 % صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان ، رسمیت جلسه توسط هیأت رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

 • 1- انتخاب مدیر ، ضامن و متولی
 • 2- تعیین حسابرس ، مدت مأموریت و حق الزحمه وی
 • 3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
 • 4- تصویب هزینه های تأسیس صندوق
 • 5- تصویب هزینه های تشکیل مجمع صندوق
 • 6- تعیین تعدادگواهی های ممتاز توسط مؤسسین

 پس از بحث و بررسی ، به اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

الف - اساسنامه صندوق در 66 ماده  ،69 تبصره و 4 پیوست و یک امیدنامه به تصویب مؤسسین رسید و کلیه صفحات به امضاء نمایندگان رسید .

ب- نامبردگان ذیل به عنوان ارکان صندوق انتخاب شدند:

 • 1- شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص) به شماره ثبت 103843 به نمایندگی آقای ابوالقاسم آقادوست به سمت مدیر ، ضامن و کارگزار انتخاب گردید.
 • 2- موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت20516 به سمت متولی صندوق انتخاب گردید.
 • 3- موسسه حسابرسی رهبین به شماره ثبت8977 به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردید.

ج- مدت مأموریت حسابرس یکسال مالی و حق الزحمه وی 25 میلیون ریال تعیین گردید.

د- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های صندوق انتخاب گردید.

ن- دارنده گواهی نامه های سرمایه گذاری ممتاز بشرح ذیل است:

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) دارنده 1000 واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

 

 محل امضای هیأت رئیسه مجمع مؤسس:

 

         رئیس مجمع                                    ناظر                                      ناظر                                دبیر جلسه

  ابوالقاسم آقادوست          کورش جمشیدی اوانکی           حبیب خدادادی                   جهاد برزیگر

 

 محل امضای ارکان صندوق:

 

 • - آقای ابوالقاسم آقادوست به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران به عنوان مدیر ، ضامن و کارگزار صندوق و قبولی سمت

 

 • - آقای کوروش جمشیدی به نمایندگی مؤسسه حسابرسی قواعد به عنوان متولی صندوق و قبولی سمت

 

 • - آقای نقی مزرعه فراهانی به نمایندگی مؤسسه حسابرسی رهبین بعنوان حسابرس و قبولی سمت

 

پیوست