صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع فوق العاده صندوق
منبع -
مقدمه مجمع فوق العاده صندوق به منظور گسترش شعب صندوق و تغییر محل استقرار شعبه مرکزی صندوق تشکیل گردید
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست