صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۳۲ ۰.۶۵ ۲۱۸.۴۷ ۹۶۵.۸۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۸۶ ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۸۸ ۱.۴۱ ۸۸,۲۱۵.۵۱ ۱۶,۲۰۵.۳
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۱.۳۹) (۰.۹۸) (۹۹.۳۹) (۹۷.۲۹)
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۰۳) ۰.۸۶ (۹.۰۱) ۲,۱۷۲.۴۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۰۲ ۲.۳۳ ۱۴۹,۶۴۲.۶۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۱۶ ۰.۶۳ ۷۷.۴ ۹۰۲.۸
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۹.۱۷ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۲۴ ۲.۶۷ ۳۲۱,۱۴۸.۵۳ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۱۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۵۹) (۱.۶۴) (۹۹.۷۱) (۹۹.۷۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۳۸ ۰.۳۹ ۳۰۲.۱۵ ۳۱۷.۳۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۱۳ ۱.۵۶ ۵,۹۹۷.۱۳ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۳ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱.۸۱ ۱.۲۹ ۷۰,۸۴۱.۸۳ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۱۱ ۰.۳ ۵۱.۸ ۱۹۸.۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۶۳ ۲.۴۹ ۱,۲۸۱,۲۷۵.۱۶ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸