صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۵۱) (۰.۱۴) (۸۴.۵۴) (۴۰.۷)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۷) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۲۹) ۰.۲۱ (۶۵.۶۳) ۱۱۶.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۳.۵۵) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۹۳) (۰.۱۱) (۹۶.۶۹) (۳۲.۶۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۴۵ ۱.۱۹ ۴۱۳.۴۱ ۷,۳۰۱.۴۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۵ ۰.۳۹ ۵۱۴.۱ ۳۱۹.۷۴
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۰.۶۱ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱.۰۷ ۰.۳۶ ۴,۷۵۵.۱۳ ۲۷۶.۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۹) (۰.۲۲) (۹۶.۲۵) (۵۴.۴۴)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۶۷ ۱.۱۴ ۱,۰۴۵.۴۷ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۵۵ ۰.۴۱ ۶۳۶.۴۷ ۳۴۲.۲۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۳۵) (۱.۴۱) (۹۹.۳) (۹۹.۴۳)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۵) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۴۷ ۰.۲۷ ۴۵۰.۵۸ ۱۶۶.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۵۳ ۰.۴۷ ۵۸۹.۱۳ ۴۴۷.۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۱.۲۱) ۰ (۹۸.۸) ۰