صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱.۳ ۰.۶۱ ۱۰,۹۹۶.۴۸ ۸۳۶.۸
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳.۵۲ ۴.۸۹ ۳.۰۳E+۰۷ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۸۲ ۲.۱ ۷۱,۵۷۸.۹۲ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۴۷ ۰.۵۲ ۴۴۶.۵۲ ۵۷۵.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۰.۶۵ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۳۶ ۴.۲۷ ۱.۷۴E+۰۷ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۰۹ ۴.۳۸ ۲.۲۹E+۰۸ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۶۶) (۰.۶۷) (۹۱.۰۹) (۹۱.۴۷)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۸۴ ۱.۷۵ ۱,۹۹۷.۷۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۷۱ ۳.۳ ۱.۷E+۰۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۷۱ ۲.۰۴ ۱,۲۰۱.۴۴ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۳۵ ۳.۶۹ ۱.۶۶E+۰۷ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲.۶۸ ۳.۱۳ ۱.۵۶E+۰۶ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۲ ۲.۳۸ ۷,۵۴۸.۶۴ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۷۹ ۳.۳۳ ۲.۳E+۰۶ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰