صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۴ ۱.۵۸ ۱۵,۶۹۱.۷۱ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۷ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱.۴۷ ۰.۵۳ ۲۰,۷۳۵.۳۵ ۵۹۹.۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۹۹ ۰.۱۹ ۳,۵۶۴.۹۷ ۱۰۲.۴۹
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۳۲ ۰.۴۸ ۲۱۷.۴۳ ۴۷۰.۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۴۸ ۱.۳ ۲۰,۹۸۷.۱ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۵۸ ۱.۰۸ ۳۰,۰۱۰.۰۱ ۴,۹۲۳.۹۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۵۱ ۳۲.۹۲ ۵۴۵.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۴۵ ۰.۳۸ ۴۰۶.۰۴ ۲۹۶.۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲.۰۱ ۰.۸۸ ۱۴۱,۶۴۱.۰۹ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۴۸ ۰.۰۵ ۴۶۹.۸۴ ۱۹.۸۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۲ ۰.۲۱ ۱۰۴.۶ ۱۱۱.۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۸۵ ۰.۱ ۲,۰۹۴.۳۷ ۴۴.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱.۸۸ ۰.۶۵ ۹۰,۲۰۵.۹۷ ۹۵۷.۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۳۴ ۰.۱۳ ۲۴۱.۹۷ ۵۹.۲۲