صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۴۱) (۱.۹۴) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۲)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۳۶ ۱.۲۸ ۲۶۷.۱۴ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۶۳ ۲.۸۸ ۳۶,۵۰۳.۳۳ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۸۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۱.۶۱) (۰.۴۵) (۹۹.۷۳) (۸۰.۸۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۸۷) (۲.۰۱) (۹۹.۹) (۹۹.۹۴)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱.۳۲ ۰.۲۲ ۱۱,۷۷۲.۱۹ ۱۲۲.۲۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۱۴) (۲.۱۷) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۷)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۶۷ ۰.۳۶ ۱,۰۴۱.۴۹ ۲۷۷.۳۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۹۸) ۰.۰۱ (۹۷.۲۶) ۲.۱۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۰.۲۲) ۰.۴۳ (۵۵.۸۵) ۳۷۶.۶۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۸۹ ۲.۰۳ ۹۱,۵۴۵.۱ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۱.۱۱) (۰.۵۵) (۹۸.۳۱) (۸۶.۸۴)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۶۱ ۱.۷۹ ۳۳,۶۰۲.۵۴ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱.۲ ۰ ۷,۷۲۵.۵۷ ۰