صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۵۸ ۳.۶۳ ۳.۷۵E+۰۷ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۳ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۶۹ ۰.۳۷ ۱,۱۴۳.۸۸ ۲۸۲.۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۴۵ ۲.۴۶ ۶۸۴,۴۷۵.۱۷ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۶۲ ۲.۱۶ ۱.۲۴E+۰۶ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ ۱.۳۹ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۸۷ ۲.۴۸ ۳.۰۹E+۰۶ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۵۷ (۰.۸۳) ۷۰۴.۸۵ (۹۵.۱۵)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳۲ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۱ ۰ ۴۴.۷۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲.۵۸ ۲.۰۸ ۱.۰۹E+۰۶ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۹۵) (۰.۷۲) (۹۶.۹۸) (۹۲.۹)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۹۶ ۲.۳۶ ۱۱۹,۷۵۴.۴۵ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷