دسته بندی -
عنوان خبر تصویب صورت جلسه مجمع تغییر متولی، تمدید فعالیت و حذف ضامن نقدشوندگی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
منبع -
مقدمه صورت جلسه مجمع مورخ 1395/11/06 صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر این اساس متولی صندوق از موسسه حسابرسی قواعد به شرکت سبدگردانی نوین نگر آسیا تغییر یافت، همچنین ضامن نقدشوندگی صندوق به جهت کاهش هزینه های صندوق و افزایش بازدهی صندوق از ارکان صندوق حذف گردید. ...
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi